Poradnik – Fragment. Jeśli chcesz pakiet annlove: Poradnik& Tomik,napisz do mnie.

Poradnik – Fragment. Jeśli chcesz pakiet annlove: Poradnik& Tomik,napisz do mnie.

https://patronite.pl/annlove

Kiedy to piszę za oknem jest zima. Luty- miesiąc miłości i kochania, a przecież kocha
się podobno na całe życie? W dzisiejszych czasach żyje jednak więcej singli niż rodzin. Z
badań CBOS wynika, że aż 25 % Polaków to panny i kawalerowie. Chciałabym jednak
zaznaczyć, że singiel jest stanem zmiennym. Praktycznie rzecz ujmując singiel to również
osoba będąca w nieformalnym związku.
Żyjemy w epoce, kiedy związek, małżeństwo kojarzy się z odpowiedzialnością. Wiele
osób obawia się swoich wyborów, obawia się, że małżeństwo będzie nieudane (48%), obawia
się pogorszenia swojego statusu materialnego związanego z założeniem rodziny (35%) .
Najtrudniejszym aspektem wspólnym dla każdej relacji jest odpowiednie dobranie się. Wiele
osób tworzy mityczne legendy i przekonania dotyczące relacji. Żyjemy w epoce konsumpcji,
świat ma wielkie oczekiwania wobec nas. Idealny pracownik jest samotny, nie ma rodziny na
karku. Idealny pracownik pracuje w korporacji, jest jej całkowicie oddany. Istotnym
pytaniem jest więc, czy singiel jest szczęśliwy czy też mniej szczęśliwy.
Warto zwrócić uwagę, że relacje społeczne zostały zaburzone, a czynnikami, które
zaburzają ten system jest postrzeganie wartości. Dwie osoby, które mają odmienne
oczekiwania i wymagania nie stworzą dobrego związku, dobrej relacji. Nie istnieje
oczywiście „złoty środek” na dobry związek, wielu ludzi zbyt łatwo się poddaje. Człowiek ze
swej natury jest istotą dramatyczną, z takiego założenia wychodził ks. Józef Tishner. Wobec
tego, jakie aspekty powinna spełniać osoba zdolna do małżeństwa należy zastanowić się, czy
taka osoba w ogóle istnieje? Jeżeli spojrzeć na to ze strony antropologiczno-ontologicznej
człowiek jest to animal rational1

. Człowiek posiada swoje centralne miejsce we
wszechświecie, a najważniejszym elementem jaki odróżnia go od zwierząt jest wolność.
Człowiek jest istotą wolną, stwarzającą siebie samego wedle własnej mocy i sądu2
. Dziś
wolność interpretowana jest bardzo ogólnie. Kojarzy się z niezależnością, prawem wyboru

To recenzja mojego poradnika. Bardzo dziękuję.

1 Arystoteles, Polityka, t.VI, w: tenże , Dzieła wszystkie, Warszwawa 2001, s.27. Dokładnie tekst w tłumaczeniu
brzmi „Otóż człowiek jako jedyny z istot żyjących obdarzony jest mową”. Oddane zostało tu greckie słowo
logos, a łacińskie ratio.
2 Joachim Piecuch, Małżeństwo jako dramat? Próba interpretacji więzi małżeńskiej w kategorii filozofii
dramatu, s. 116, fragment pochodzi z książki Rodzina w nurcie współczesnych przemian, studia
interdycyplinarne, redakcja: Dariusz Krok , Paweł Landwójtowicz, Opole 2010

(czasem są to błahe decyzje typu co kupić i co jeść lub w jakim klubie fitness ćwiczyć).
Można zauważyć ,że każdy człowiek ma bardzo różne wartości, spotkanie osoby o
podobnych wartościach graniczy z cudem. Konsumpcja stała się głównym celem. Im więcej
masz – tym jesteś bardziej wartościowy. Wymiar rodziny stracił swoje znaczenie. Właśnie
osoby samotne często nie chcą zmieniać swojego stanu, bowiem życie singla staje się tą
normą jaką kiedyś była rodzina. Mężczyźni w tym wypadku mają łatwiej choćby dlatego, że
nie pragną macierzyństwa. U kobiet to pragnienie się ujawnia i brak realizacji tej potrzeby
odbiera im zadowolenie z życia.
W tej książce chciałabym odkryć brak równowagi pomiędzy naszymi wyborami,
pokazać plusy i minusy życia singla, a także życia osoby, która założyła rodzinę. Zaznaczam,
że zarówno życie człowieka w rodzinie, jak i singla może ulec zmianie. Zapraszam was także
do przyjrzenia się waszej wizji związku. Moim zdaniem głównym problemem jest fakt, że na
temat relacji istnieje zbyt wiele mitów, poglądów, a także kontrowersji. Pisząc tę książkę
staram się być niczym lekarz. Większość ludzi choruje bowiem na przypadłość „brak
otwarcia na uczucia”. Chcę znaleźć “złoty środek” i przyczynę, dla której ludzie boją się
relacji. Sama wiem, że nie jest to łatwe. Zapraszam do magicznego świata miłości i jej braku,
świata przetworzonego na milion sposobów. Witajcie w rzeczywistości.

Zapraszam do lektury mojej poradni miłości.

P.S. W swoim życiu zeswatałam dwie pary: jedna para to małżeństwo, mają śliczną córeczkę i
w planach kolejne dzieci, druga para jest zaręczona.

.

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: