Nie zapominaj o Bogu w te święta

Nie zapominaj o Bogu w te święta

Żyjemy w czasach kiedy wszystko nam wolno. Jest pełna akceptacja do patologii społecznych i nie tylko. Wigilia to święto komercyjne. Ja jestem osobą wierzącą ale daleko mi do ideału wiary.

Zawze chciałam by w moim życiu było więcej wiary i Boga. Skończyłam Wydział Teologiczny. Chodziłam do kościoła, przeszłam Santiago de Compostela. Byłam na Taize i na Światowych Dniach Młodzieży w poszukiwaniu Boga.

Nie oceniam księży, biskupów bo to tylko ludzie. Moja ciocia przesłała mi to do słuchania.

Bóg powołuje Abrama1
12Pan rzekł do Abrama:
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej
i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę.
Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem2.
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą,
a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo3
ludy całej ziemi».
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu. Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. – Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował 

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: