Jak tam wasze uczucia tuż przed Wigilią? cz.1

Jak tam wasze uczucia tuż przed Wigilią? cz.1

Wigilia to taki czas kiedy każdy z nas się godzi. Dajemy blichtru naszemu smutnemu życiu. Życie polega na tym by uczynić każdą chwilę wyjątkową. Nic dwa razy się nie zdarza.

Żyjemy od świąt do świąt a nasze życie to praca, zakupy, gotowanie, podróżowanie. Nasze życie i nasze potrzeby są takie same. Żyjemy od świąt do świąt i sylwestrów. W międzyczasie się rozwodzimy, kłócimy, toczymy osobiste wojny, krzyczymy do naszych pragnień. Chcemy się zmieniać, edukować.

Christmas is a time when we all get along. We give glitz to our sad life. Life is about making every moment special. Nothing happens twice.

We live from Christmas to Christmas and our life is work, shopping, cooking, traveling. Our lives and our needs are the same. We live from Christmas to Christmas and New Year's Eve. In the meantime, we divorce, we argue, we fight personal wars, we shout to our desires. We want to change and educate.


Weihnachten ist eine Zeit, in der wir alle miteinander auskommen. Wir geben unserem traurigen Leben Glanz. Im Leben geht es darum, jeden Moment zu etwas Besonderem zu machen. Nichts passiert zweimal.

Wir leben von Weihnachten zu Weihnachten und unser Leben besteht aus Arbeiten, Einkaufen, Kochen, Reisen. Unser Leben und unsere Bedürfnisse sind gleich. Wir leben von Weihnachten bis Weihnachten und Silvester. In der Zwischenzeit lassen wir uns scheiden, wir streiten uns, wir kämpfen persönliche Kriege, wir schreien nach unseren Wünschen. Wir wollen verändern und aufklären.

Ja jestem pełna miłości do świata, do życia. Czy otrzymuję to? Nie można mieć wszystkiego ale można się kochać. Marzenia są nam potrzebne , nasze cele.

Ich bin voller Liebe für die Welt, für das Leben. bekomme ich es? Man kann nicht alles haben, aber man kann sich selbst lieben. Wir brauchen Träume, unsere Ziele.

Żyjemy dla najbliższych mimo czasów rozwodów, zaburzonych relacji. Żyjemy w czasach kiedy każdy ma własną filozofię. Co się czuję przed Wigilią?

I am full of love for the world, for life. am i getting it? You can't have everything, but you can love yourself. We need dreams, our goals.

Jakąś dziwną presję. Jakąś dziwną porzebę zmiany tego dnia niezależnie od tego jaka historia kołem się toczy. Każdy nosi w sobie przyszłość, przeszłość i teraźniejszość- Niepowtarzalną chwilę. Życzę wam pięknych chwil pełnych miłości. Życzę Wam tego abyście dostrzegli wartośc w milości i zrozumieli, że miłość do drugiego człowieka to dar DAAAR

DAR

Obdarzenie kogoś prawdziwymi uczuciami to umiejęjetnośc bardzo rzadka. Zakochanie trwa krótko i ludzie są chemicznie uzależnieni od tego stanu. Rzeczywistość jednak okazuje się lekiem. Rzeczywistość to rzeczywistość. Lepiej iść przez życie z kimś.

Życzę Wam samych miłości i pieniędzy wystarczająco aby moc spełniać wasze marzenia.

Znana piosenka WHAM! opisuje spotkanie swojej ex na nartach i chwilowej fascynacji. A jak wasi ex? Pamiętają o Was czy już zapomnieli?

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: