Współczesny lęk przed odpowiedzialnością u mężczyzn-singli po trzydziestce

Współczesny lęk przed odpowiedzialnością u mężczyzn-singli po trzydziestce

Bycie mężczyzną nie jest proste. Warto jednak zauważyć, że większość doroslych mężczyzn będzie wychowanych przez samotne matki, które nie chcą być w związku. Nie myślę stereotypowo więc nie możemy szufladkować, że tylko mężczyźni , którzy są wychowani przez matki ma z tym problem.

fot.PIXIBIBAY

Lęk u kobiet- singielek jest spowodowany czym innym. Wobec tego popatrzmy na to z mojej perspektywy. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność wymaga wzięcia życia w swoje ręce. Często wiąże się to rownież z ekonomią. Jak już wspominam we wcześniejszych wpisach kobiety wcale nie są lepsze i często to one budują lęki.

Przyjrzyjmy się więc odpowiedzialności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ-

odpowiedzialność1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny»2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś»odpowiedzialność cywilna «obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej komuś szkody lub straty»odpowiedzialność dyscyplinarna «odpowiadanie przez pracownika przed organem dyscyplinarnym w razie poważnego naruszenia obowiązków; też: konieczność odpowiadania przez członka stowarzyszenia za naruszenie przepisów statutowych» PWN (defiicja)

Odpowiedzialność człowieka za swe wybory zarówno te istotne o zna­czeniu życiowym jak i te mniej ważne polega na istnieniu związku między wyborami a następującymi po nich wydarzeniami, które traktuje się jako skutki. Przyjmuje się, że jednostka przejawiając intencje, plany, cele, uświadamia je sobie i orientuje się w pewnym stopniu, jakie mogą być kon­sekwencje określonych decyzji, wyborów. O pełnej odpowiedzialności mó­wi się wówczas, gdy jednostka działa autonomicznie, gdy jej wybory nie wynikają z pełnienia ról, nacisków otoczenia, przymusowych sytuacji.

Odpowiedzialność źle się kojarzy. Wielu jednak boi się jej. Boi się troski i opieki, czy podoła pewnym zadaniom. Wokół bywają ludzie, którzy są zazdrośni. Nie będą wspierać naszych działań. A na czym polega dojrzałość. Nie ma jednoznacznej definicji i można definiować ją na różne sposoby. Trzydziestoletni mężczyźni (Target, który obecnie opisuje) , którzy są samotny mają problem z definiowaniem i przyjmowaniem rzeczywistości. Mają skłonności narcystyczne i nie identyfikują się w związkach. Boją się konsekwencji podjętych decyzji np. związek i współżycie, wspólbe spędzanie czasu i… ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UCZUCIA. Poświęce temu tematowi znacznie więcej. Dotyczy to także kobiet, które nie czują się odpowiedzialne za uczucia a to najwyższy poziom odpowiedzialności.

Z uczuć trzeba się wywiązać , czyli poświęcić coś. Te osoby nie są skłonne do poświęceń. Wolą wolność. Tylko nikt z nas nie jest wolnym człowiekiem. Czy wolność istnieje? Lęk przed życiem to jeden z najtrudniejszych lęków do przeprcowania. Niestety. Trzeba także dojrzeć do nazwania samego siebie. To jest trudna droga. Nie każdemu dana.

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: