Reklamy

Tag: autumm

Jak poradzić sobie z „koronapaniką”?

„Koronapanika” to można powiedzieć nowe zaburzenie wynikające z obecnej, nowej sytuacji. Jest to kryzys społeczeństwa. Spoleczeństwo podzieiło się bo każdy

Reklamy
Continue reading