Życie w Polsce a życie w Niemczech- Wyrównanie sił.

Życie w Polsce a życie w Niemczech- Wyrównanie sił.

W mojej pracy doświadczam życia za granicą. Żyjemy w czasach, w epoce wielkiego chaosu, który dąży do końca świata (Klimat i inne ekoproblemy). Czy żyje się lepiej? Inflacja dotyka rownież Niemców tylko tam są jednak inne zarobki. Rzeczywistość- To jest coś co boli najbardziej. Życie w Polsce nie jest usłane różami. Jednak w Niemczech sytuacja wyglaąda podobnie.

Niezależnie od kultury, statusu materialnego każdego z nas czeka starość. Starość nie jest przyjemna, jest na pewno trudna. Można obchodzić ją z radością. W Niemczech opieka zdrowotna jest na znacznie wyższym poziomie. Statystyczny Niemiec żyje 80 lat .Jak podaje GUS w Polsce Na koniec 2020 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek
osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku
60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 wzrośnie poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln.
Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.
W 2020 r. wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi1
wzrósł do po
ziomu 28,2 (z 27,2 z 2019 roku)

Już od 1 lipca 2022 roku nastąpi wzrost płacy minimalnej w Niemczech. Stawka 10,45 EUR/ za godzinę będzie taka sama dla prawie wszystkich kategorii pracowników z niewielkimi wyjątkami. Kolejna podwyżka zostanie wprowadzona od 1 października 2022 roku i będzie wynosiła 12 EUR/ za godzinę.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w maju 2022 roku 6399,59 zł brutto i było nominalnie (tzn. bez uwzględnienia inflacji) o 13,5% wyższe niż przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

W moim kraju najważniejsze są matki i emeryci choć emeryci nie mają powodów do radości. Inflacja dotyka każdego niezależnie od zarobków. Mój kraj potrafi jedynie dawać.

Odsetek osób w wieku 65 lat i wiêcej, które uznany siê przede wszystkim za pracujące był znikomy.
(ok. 3,5%). Częściej pracowali mężczczyźni (ok. 6%) niż kobiety (ok. 2%). Zdecydowana większość osób starszych
deklarujących wykonywanie pracy zarobkowej była jednoczeœnie na emeryturze.

Wyrównanie sił polega na tym, ze mamy wszystko więc Niemcy nie są już tak egzotyczne choć jakościowo mają produkty znacznie lepsze (wiem z autopsji). Niemcy są też krajem bardzo ekologicznym . Ekologię widać w każdym domu i świadomość. Przeciętnego emeryta stać na zamawianie drogiego wina i (Z lokalnej winarni)i piwa , picia dobrej wody, jedzenia luksusowych mrożonek. Wszystko to zamawiane jest do piwnicy, która spokojnie mogłaby być domem preppersów. Niemcy ułatwiają sobie życie na wiele sposobów. Rząd też im w tym pomaga.

Jak to jest z tą pomocą? W Polsce nadal przedsiębiorcy to „gorszy sort” człowieka. Tak zwani prywaciarze muszą pokutować za zarobki, które dostają. Pomoc w moim kraju należy się wybrańcom. W Polsce martwię się,że zajdę w ciążę a nie przepracowałam roku. W Polsce człowiek musi walczyć o wszystko. Mimo wszystko większość ludzi stara się żyć na poziomie.

Polska- Niemcy – Dwa kraje przy granicy a jednak tak bardzo inne. Połączne historią dziś są miejscem zarobku dla wielu ludzi, którzy zwątpili w to, że w kraju znajdą dobrze płatną pracę.

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: